[רשימת צמחים מלאה]  

  

 
אצחר מגלי
מידעאצחר מגלי
 
אצחר ערני
מידעאצחר ערני
 
ארז הימלאי
מידעארז הימלאי
 
ארטוקרפוס שונה-עלים
מידעארטוקרפוס שונה-עלים
 
אשור היערות
מידעאשור היערות
 
אשחר קתרטי
מידעאשחר קתרטי
 
בואויאה מטפסת
מידעבואויאה מטפסת
 
בראיניה לבנה
מידעבראיניה לבנה
 
ברזילון סקרדית
מידעברזילון סקרדית
 
בת-יבלית מצרית
מידעבת-יבלית מצרית
 
גביעונית הלבנון
מידעגביעונית הלבנון
 
גינקו דו-אונתי
מידעגינקו דו-אונתי
 
גלדיטסיה טריאקנתוס ננה
מידעגלדיטסיה טריאקנתוס ננה
 
(דבקון הזית (פירות
מידע(דבקון הזית (פירות
 
(דבקון הזית (פרחים
מידע(דבקון הזית (פרחים
 
דגנין בירותי
מידעדגנין בירותי
 
דגנין קהה
מידעדגנין קהה
 
דלעת-נחש סורית
מידעדלעת-נחש סורית
 
היספניקה x אלון
מידעהיספניקה x אלון
 
היספניקה x דולב
מידעהיספניקה x דולב
 
הלבורוס מכחיל תת-מין קורסיקאי
מידעהלבורוס מכחיל תת-מין קורסיקאי
 
זנב-ארנבת ביצני
מידעזנב-ארנבת ביצני
 
חלבלוב גדל-שיניים
מידעחלבלוב גדל-שיניים
 
חלבלוב חבוי
מידעחלבלוב חבוי
 
EnglishHebrew        API  | קישורים | דעתך חשובה לי | English Site | על האתר 12.4 גרסה Colorful Nature  כל הזכויות שמורות © 2015-2004
 .בקשות לדפים מאז ספטמבר 2011 27,676,049 Validated OK