[רשימת צמחים מלאה]  

  

 
(אדר כפני (מייפל יפני
מידע(אדר כפני (מייפל יפני
 
אדר פלטאנוידס שוודלרי
מידעאדר פלטאנוידס שוודלרי
 
אוג הדונג
מידעאוג הדונג
 
(אוג (התעוררות לאחר החורף
מידע(אוג (התעוררות לאחר החורף
 
אורז תרבותי
מידעאורז תרבותי
 
אורן סילווסטריס
מידעאורן סילווסטריס
 
(אורן רוקסבורגי (אורן הודי ארוך-עלים
מידע(אורן רוקסבורגי (אורן הודי ארוך-עלים
 
אורן שחור
מידעאורן שחור
 
אורן שחור תת-מין פלסיאנה
מידעאורן שחור תת-מין פלסיאנה
 
אזדרכת מצויה
מידעאזדרכת מצויה
 
אזנב מצוי
מידעאזנב מצוי
 
אחז (פותוס) זהוב
מידעאחז (פותוס) זהוב
 
איגנית ימבוס
מידעאיגנית ימבוס
 
איקסורה אדומה
מידעאיקסורה אדומה
 
(איקסורה (כתום
מידע(איקסורה (כתום
 
איריס בוכרי
מידעאיריס בוכרי
 
איריס טיפיפוליה
מידעאיריס טיפיפוליה
 
איריס סנגויניאה
מידעאיריס סנגויניאה
 
(איריס ענף (1
מידע(איריס ענף (1
 
(איריס ענף (2
מידע(איריס ענף (2
 
אלה אטלנטית
מידעאלה אטלנטית
 
(אלה אמיתית (אלת הבוטנה) (פיסטוק) (1
מידע(אלה אמיתית (אלת הבוטנה) (פיסטוק) (1
 
(אלה אמיתית (אלת הבוטנה) (פיסטוק) (2
מידע(אלה אמיתית (אלת הבוטנה) (פיסטוק) (2
 
אלון התבור
מידעאלון התבור
 
EnglishHebrew        API  | קישורים | דעתך חשובה לי | English Site | על האתר 12.4 גרסה Colorful Nature  כל הזכויות שמורות © 2015-2004
 .בקשות לדפים מאז ספטמבר 2011 32,337,718 Validated OK