[רשימת צמחים מלאה]  

  

 
עכנאי שרוע
מידעעכנאי שרוע
 
עלקת חרוקה
מידעעלקת חרוקה
 
עלקת מצרית
מידעעלקת מצרית
 
עפעפית מצרית
מידעעפעפית מצרית
 
עצבונית החורש
מידעעצבונית החורש
 
(ער אציל (עלי דפנה
מידע(ער אציל (עלי דפנה
 
ערבה מחודדת
מידעערבה מחודדת
 
ערער אדום
מידעערער אדום
 
ערער ארזי
מידעערער ארזי
 
עשנן מטפס
מידעעשנן מטפס
 
עשנן צפוף
מידעעשנן צפוף
 
פגוניה כרתית
מידעפגוניה כרתית
 
פדיה מקרינה
מידעפדיה מקרינה
 
פול
מידעפול
 
פטל קדוש
מידעפטל קדוש
 
פטרוקריה מילנית
מידעפטרוקריה מילנית
 
פיגם מצוי
מידעפיגם מצוי
 
(פעמוני גשם (1
מידע(פעמוני גשם (1
 
(פעמוני גשם (2
מידע(פעמוני גשם (2
 
פעמוני-שלג גבוהים
מידעפעמוני-שלג גבוהים
 
פעמונית גפורה
מידעפעמונית גפורה
 
פעמונית ירושלים
מידעפעמונית ירושלים
 
פעמונית כוכבנית
מידעפעמונית כוכבנית
 
(פרג (1
מידע(פרג (1
 
EnglishHebrew        API  | קישורים | דעתך חשובה לי | English Site | על האתר 12.4 גרסה Colorful Nature  כל הזכויות שמורות © 2015-2004
 .בקשות לדפים מאז ספטמבר 2011 28,577,849 Validated OK